Divertir-se

  • Jigsaw Planet: un generador de puzzles

Amb aquesta eina pots generar puzzles a partir d'imatges. Aquests puzzles poden tenir més o menys peces i aquestes poden tenir diferent forma i fins i tot poden girar-se. Només cal enregistrar-se i podràs fer àlbums personal amb els puzzles.
La URL és: http://www.jigsawplanet.com/

Fes aquest puzzle sobre l'Atleti

  • Voki: Personatges que parlen

Amb aquesta eina pòts crear un personatge (avatar) molt personalitzable que es mou i "parla" el text que li introduïm. Aquest "voki" es pot inserir en un lloc web, en un wiki o en un bloc, etc. Utilitza la tecnlogia text-to-speech (passar de text a veu).  •   SlideShare: Presentacions en línia
Amb aquesta eina podem aprofiar les presentacions fetes amb PowerPoint o Impress per publicar-les al núvol.

  • Educaplay: Creació de materials educatius
Amb questa eina podem crear una sèrie d'activitats educatives multimèdia (text, imatge i so) com ara: mots encreuats, relacions, test, diàlegs, dictats, ordenar paraules i frases, sopa de lletres, ...
Aqui tens una mostra d'una sopa de lletres sobre els principals conceptes relacionats amb el tractament de les imatges digitals.
 

1 comentario: